İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynakları politikası:
-Tarımsal üretim de hasat sonrası öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, müşteri beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olmak.

-Kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, bilgisini, becerisini ve tarım teknolojileri konusunda sürekli kendisini geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, insan kaynaklarını verimli kullanan müşteri odaklı bir şirket olmak.

-Çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesidir.


SİTEMİZİ İNCELEYİN